Gå til hovedindhold

Privatlivspolitik

Din tryghed er af afgørende betydning for os. Derfor beder vi kun om oplysninger, når det giver mening i forhold til vores kommunikation med dig i forbindelse med din interesse for vores boliger eller andre serviceydelser.

Du kan læse her, hvornår vi indsamler personoplysninger om dig på vores hjemmeside, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvad vi bruger dem til, og hvilke rettigheder du har.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Evia er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Evia
Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø
CVR-nr.: 41070250
Telefon: +45 39 62 64 00
E-mail: kontakt@evia-living.dk 

2. Indsamling af personoplysninger

Evia indsamler kun dine personoplysninger i situationer, hvor der er et specifikt formål. F.eks. at kunne målrette vores kommunikation om vores boliger og øvrige serviceydelser til dig. Evia indsamler personoplysninger, når du tilmelder dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Her indsamler vi oplysninger om navn, e-mailadresse og postnummer.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sende dig markedsføringsmateriale, herunder også invitationer til arrangementer samt målrette vores kommunikation på baggrund af dine interesse- og fokusområder.

Vi fører statistik for læsning og brug af vores nyhedsbreve, f.eks. om du trykker på et link i nyhedsbrevet, og om du åbner eller videresender nyhedsbrevet. Vi registrerer ikke, hvem du eventuelt videresender det til.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du samtykke til, at vi kan sende vores nyhedsbreve til dig. Vi sælger ikke dine oplysninger, og du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet.

3. Retsgrundlag

Dine personoplysninger bliver sikkert og fortroligt behandlet og opbevaret i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Vores indsamling af dine personoplysninger sker udelukkende på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6.1(a).

4. Brug af cookies 

Når du besøger www.evia-living.dk, benytter vi cookieteknologi til at genkende din computer, IPad/tablet eller mobiltelefon, så vi bedst muligt kan servicere dig og målrette vores markedsføring. En cookie er en tekstfil, der fortæller os, hvor lang tid du besøger vores hjemmeside, om du har besøgt os før, hvilke sektioner du besøger mv. Vores cookies kan ikke indeholde virus. Cookieinformationer, der bruges til statisk, er anonyme. Cookies kan dog også indsamle personoplysninger om dig, såsom din IP-adresse og dine præferencer. 

Nogle cookies på denne website er afgørende for vigtige funktioner, og siden vil derfor ikke kunne fungere som forventet uden dem. Vi bruger også nogle ikke-væsentlige cookies til anonymt at spore besøgende eller forbedre din oplevelse af sitet.

Sådan sletter eller blokerer du for cookies

Du kan afvise brugen af cookies på din computer ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Vær opmærksom på, at uden cookies, er du ikke i stand til at bruge alle funktioner på websitet. Det er altid muligt at se, ændre eller slette disse cookies. 

Vi håber, at du vil tillade vores cookies, da de hjælper os med at forbedre vores website, yde den bedste service og give dig en bedre oplevelse. Hvis du ikke ønsker at bruge cookies fra vores hjemmeside, kan du - i de fleste nyere browsere - vælge "avancerede cookie-indstillinger" under "Internetindstillinger" og tilføje evia-living.dk til listen over websteder, hvorfra du ønsker at blokere cookies. Der kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, browseren har gemt. 

Hvis du indstiller din browser til at afvise cookies i almindelighed, bør du være opmærksom på, at der kan være funktioner på forskellige websites, der ikke fungerer, som et resultat af dette.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Dine oplysninger bliver alene anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når du trækker dit samtykke tilbage.

Evia har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger ikke ulovligt eller hændeligt bliver slettet, fortabt, forringet, offentliggjort eller kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller behandles i strid med lovgivningen. 

Vi bruger nyhedsbrevstjenesten MailChimp til udsendelse af vores nyhedsbrev, og de opbevarer derfor vores data. MailChimp hører hjemme i USA og er godkendt til at håndtere personlige oplysninger fra borgere i EU lande under Privacy Shield aftalen.

6. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på kontakt@evia-living.dk.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, medmindre oplysningerne fortsat kan eller skal behandles for eksempelvis at overholde en retlig forpligtelse. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at afmelde nyhedsbrevet via et link, du finder nederst i alle nyhedsbreve, eller ved at kontakte os på kontakt@evia-living.dk.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at anmode om at få indsigt i de personoplysninger, som Evia opbevarer om dig. Evia er forpligtet til at stille en række oplysninger til rådighed for dig, f.eks.:  
- formålet med behandlingen,  
- de omhandlede kategorier af personoplysninger,  
- modtagerne eller kategorierne af modtagere, herunder modtagere i tredjelande,
- opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af opbevaringsperioden,
- retten til at klage til Datatilsynet,
- alle tilgængelige oplysninger om kilden til personoplysningerne, når de ikke er indsamlet fra dig som datasubjekt.

Evia skal stille et eksemplar til rådighed af de personoplysninger, der behandles, uden omkostninger og i elektronisk form, hvis forespørgslen er blevet fremsendt i en almindeligt anvendt elektronisk form. Vi vil bestræbe os på at gøre dette hurtigst muligt og i alle tilfælde besvare din anmodning inden 30 dage.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige eller unøjagtige personoplysninger om dig selv rettet, herunder at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

7. Klage

Hvis du ønsker at fremsætte en klage over Evias behandling af dine persondata, kan du kontakte os. Du er også velkommen til at kontakte Datatilsynet.

Kontaktoplysningerne til Datatilsynet er: 
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 352500 Valby
Tlf. 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Website: www.datatilsynet.dk   

8. Ændringer i dokumentet

Denne datapolitik opdateres regelmæssigt, og når det er påkrævet på grund af ændringer i gældende lovgivning. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne Politik. Gør vi det, retter vi datoen nederst på siden.

I den udstrækning ændringer i politikken anses for at være væsentlige og betydelige, giver vi dig besked i form af synlig meddelelse på vores hjemmeside.

Datoen for den senest gældende version af politikken
27. marts 2023